Vi på poseidon

Cykelrensning – så funkar det!

Ibland blir det trångt i cykelrummet när gamla cyklar inte längre används eller lämnas kvar om någon flyttar. Därför rensar vi cykelrummen regelbundet – så här går det till!

Miljövärdarna Timmy och Julia rensar ett cykelrum på övergivna cyklar.

Fotograf: Åsa Rehnström

Miljövärden Timmy hugger tag i en cykel som han ska lyfta ut på en väntande bil. Han och kollegan Julia är i färd med att rensa cykelrum. Alla cyklar som inte är uppmärkta ska transporteras till en lokal där de förvaras i sex månader, innan de skänks till Kretsloppsparken Alelyckan för att återbrukas.

– Vi behöver rensa med jämna mellanrum så att våra hyresgäster ska få plats med sina cyklar. Men du behöver inte oroa dig för att bli av med en cykel du vill behålla, säger Timmy.

Han berättar att alla får en lapp i sin postlåda med information om rensningen minst två veckor innan.

– Då behöver du sätta en lapp med namn, adress och telefonnummer på din cykel – så vet vi att den är din och låter den stå kvar, säger han.

Vi behöver rensa med jämna mellanrum så att våra hyresgäster ska få plats med sina cyklar.

Timmy Eriksson

Miljövärd Poseidon

Skulle det ändå ha skett ett missförstånd och en cykel felaktigt flyttats till förvaringslokalen kan du kontakta din hyresvärd för att få den tillbaka.

– Vi slänger inga cyklar. Oavsett vilket skick de är i behåller vi dem i sex månader, säger Timmy.

Han betonar dock vikten av att märka sin cykel.

– Vi behöver klippa sönder låsen för att kunna flytta dem och har ingen möjlighet att ersätta låsen.

Många av cyklarna som Julia och Timmy transporterar bort är i fint skick och de tipsar om Alelyckans Returhus där cyklar från distrikt Kortedala hamnar efter sex månader.

– De renoverar och säljer begagnade cyklar. Så du kan göra ett vårfynd samtidigt som du värnar om miljön, säger Timmy.

Cykelrensning i 5 steg

1. Du får information i postlådor två veckor innan cykelrensningen.
2. Du som vill behålla dina cyklar märker upp dem med namn, adress och telefon.
3. Poseidon rensar cykelrummen på omärkta cyklar.
4. Bortrensade cyklar förvaras i sex månader. Om en cykel rensats bort av misstag kan du kontakta din husvärd för att hämta ut den på förvaringen.
5. Cyklar som inte hämtats ut och är användbara skänks till Alelyckans Returhus.