Vi på poseidon

Dina synpunkter gör skillnad!

En ny hyresgästenkät är ute där du kan tycka till om ditt boende. Här är några av de åtgärder som gjorts sedan förra enkäten!

Måns Bryntessonplatsen har fått nya planteringar, fruktträd och grillplats.

I slutet på september skickades årets hyresgästenkät ut till hälften av våra hyresgäster. Enkäten mäter hur du trivs med boendet och oss som hyresvärd.

Om du är en av dem som får enkäten i år, är vi tacksamma om du tar dig tid att svara. Dina åsikter hjälper oss att prioritera vårt arbete och är en chans för dig att påverka ditt boende.

När enkäten är avslutad går vi igenom resultaten noggrant och gör en lista med åtgärdsförslag.

Här är några av de åtgärder som är gjorda sedan den förra enkäten:

Ny ledbelysning med rörelsesensorer har installerats i några tvättstugor på Årstidsgatan för att öka tryggheten.
Ny utebelysning har installerats vid mörka områden på Årstids- och Allhelgonagatan, också för att öka tryggheten.
Buskar och träd har beskurits för att mörka områden ska bli lite ljusare och kännas tryggare.
På Timgatan 1 har vi gjort i ordning bänkar, bord och grillplats. Grillen monteras till våren.
Cykelparkering med belysning och sedumtak (tak med växter) på har byggts på Beväringsgatan.
Nya planteringslådor och ängsblommor runt bikupan på Beväringsgatan.
Nya planteringar, fruktträd och grillplats vid Måns Bryntessonsplatsen 1-4.