Vi på poseidon

”Glädjande att fler känner sig trygga”

Fler känner sig trygga och tycker att det är rent och snyggt där de bor. Fler upplever att det är krångligt att få hjälp vid felanmälan. Det är några resultat från årets hyresgästenkät.

Vi håller som bäst på att gå igenom resultaten från årets hyresgästenkät, men även en ny enkät kring klimatsmart boende.

– Ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på frågor om sitt boende och sin möjlighet att leva klimatsmart. Detta är till stor hjälp för oss när vi tittar på hur vi kan förbättra servicen ytterligare till er, säger Lena Molund Tunborn, vd för Poseidon.

I hyresgästenkäten har serviceindex, där vi mäter bemötande, trygghet och ”rent och snyggt” gått upp något jämfört med förra året och landar på 77,3 procent. Och det är trygghet och ”rent och snyggt” som ökat mest.

– Det är värmande att få ett kvitto på att våra stora satsningar på trygghet har gett effekt och att fler av våra hyresgäster känner sig trygga kring sitt hem. Att tryggheten ökar trots en pågående pandemi, där vi inte kunnat besöka och möta våra hyresgäster som vanligt och trots att några av våra områden drabbats av både upplopp och våldshandlingar betyder oerhört mycket, säger Lena.

Det är värmande att få ett kvitto på att våra stora satsningar på trygghet har gett effekt och att fler av våra hyresgäster känner sig trygga kring sitt hem.

Lena Molund Tunborn

vd Poseidon

Det område som gått mest fram i serviceindex är ”rent och snyggt” där 2,4 procent är mer nöjda i år.

– Även här har vi gjort satsningar under året och det är roligt att se att det gett resultat så snabbt. Att det är rent och snyggt i både fastigheter och utemiljön påverkar även upplevelsen av trygghet positivt, säger Lena

Det viktiga produktindexet som mäter lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön, går också upp något i årets undersökning, från 73,3 procent till 73,5 procent.

De resultat som gått ned mest i jämförelse med förra året är hantering av felanmälan, tillgänglighet i form av telefontider och upplevelsen av sin lägenhet.

– Till viss del har pandemin påverkat de negativa resultaten i år då vi under våren till exempel bara kunde åtgärda akuta fel. Men det är tydligt att vi behöver lägga mer kraft i bemötandet och tillgängligheten och det håller vi på att titta på nu, säger Lena.

Det är tydligt att vi behöver lägga mer kraft i bemötandet och tillgängligheten och det håller vi på att titta på nu.

Lena Molund Tunborn

vd Poseidon

En ny enkät har tittat på hur våra hyresgäster upplever möjligheten att leva klimatsmart. Något som kommer följas upp årligen.

– Sju av tio tycker att man får bra förutsättningar från Poseidon att leva klimatsmart. Det finns också ett stort personligt miljöengagemang, intresse för delningsekonomi och goda förslag som vi vill ta bättre vara på, säger Lena.

Resultaten från området där du bor sätts inom kort upp i din trappuppgång och i nästa nyhetsbrev tittar vi närmare på resultaten för just ditt område.

Hyresgästenkäten skickas ut till hälften av våra hyresgäster varje år – har du inte fått den i år är det din tur nästa år. Den andra hälften har i år fått svara på frågor om klimatsmart boende.

Några av resultaten från Poseidons hyresgästenkät 2021

Den personliga tryggheten i området kvällar och nätter ökar med 3 procentenheter till 71,9 %.

84,0 % av Poseidons hyresgäster upplever att trapphuset är en trygg plats.

83,3 % av Poseidons hyresgäster upplever att de har en bra kontakt med grannarna.

Upplevelsen av att det är rent och snyggt i området ökar med 2,4 procentenheter.

84,5 % av Poseidons hyresgäster är nöjda med städningen av gård och utemiljö.

Den upplevda tryggheten och att området är rent och snyggt ökar i samtliga av Poseidons utvecklingsområden (Hjällbo, Lövgärdet, Backa, Frölunda torg samt Biskopsgården).