Tillsammans

Gör din röst hörd i vårt invånarråd!

Vad gör Poseidon och polisen egentligen för att öka tryggheten i Backa? Hur kan boende i området hjälpa till? Dessa frågor diskuteras i Backas nystartade invånarråd.

Den 23 maj hölls ett första möte med det nystartade invånarrådet i Backa. Femton utvalda boende i Backa träffade Poseidon, områdespolisen och socialförvaltningen för att diskutera hur vi tillsammans kan jobba för ett tryggare Backa. Mötet inleddes med mat och mingel och därefter frågor, information och diskussion.

– Vid detta första möte pratade vi bland annat om gränsdragningar gentemot barn och unga, hur man kan agera som vuxen när man ser olämpligt beteende i området. Polisen berättade vad som är lagligt och olagligt och vi från Poseidon förklarade hur problemet ser ut för oss, berättar Carl Blixt, utvecklingsledare i distrikt Backa och initiativtagare till invånarrådet.

Andra frågor som kom upp var hur vi kan öka valdeltagandet i Backa, hur folk parkerar på gårdarna, nybyggnationen på Litteraturgatan och att man hittat narkotika i området.

– Poseidon, områdespolisen och socialförvaltningen fick även ge sin lägesbild av Backa. På det sättet blir invånarrådet mer insatt och får en helhetsbild och det uppskattades av de som var där, säger Carl Blixt

De som är utvalda ska ha ett genuint engagemang för Backa Röd. Jag hoppas invånarrådet i Backa ger ringar på vattnet. Vi som hyresvärd vill lyssna på de boende och engagera fler i arbetet med att förbättra vår stad

Carl Blixt

Utvecklingsledare Poseidon, distrikt Backa

Invånarrådet fattade också ett beslut: vid en särskild händelse, som skjutning eller bombhot, ska polisen tillsammans med Poseidon vara på plats och möte boende för att svara på frågor och berätta hur man arbetar.

Tanken är att rådet ska träffas sex gånger per år.

– 15 personer är ett lagom antal för att det ska bli bra samtal. De som är utvalda ska ha ett genuint engagemang för Backa Röd. Vi har täckt in ett åldersspann från 15 till 85 år. I gruppen ingår både män och kvinnor, men det är lite fler kvinnor så vi behöver fler män för att jämna ut, säger Carl.

Kan man fortfarande gå med i rådet?

– Ja det kan man. Vi vill gärna få in nya förmågor så det går bra att kontakta mig vid intresse. Jag hoppas invånarrådet i Backa ger ringar på vattnet. Vi som hyresvärd vill lyssna på de boende och engagera fler i arbetet med att förbättra vår stad, säger Carl.

Förhoppningen är att det på sikt ska startas fler invånarråd i stadsdelen, till exempel i Brunnsbo och Blå staden.

Med inspiration från Manchester

Invånarråd startade i Manchester 2001 då ett antal mammor till unga gängkriminella skapade ett forum tillsammans med polisen för att tillsammans ändra på utvecklingen. Forumet har sedan dess utvecklats till att även arbeta med andra problem som skolkande ungdomar och hemlösa.

Vill du vara med i invånarrådet?

Skicka in en ansökan till carl.blixt@poseidon.goteborg.se och berätta om dig själv och ditt mål med att ingå i invånarrådet. Du behöver inte vara hyresgäst hos Poseidon, men boende i Backa.