Tillsammans

Hyresgäster tycker till på gårdsmöten

Trygghet, fastighetsskötsel och kontakt stod i fokus under vårens första gårdsmöte i Backa. Trots ostadigt väder ville många vara med och diskutera och ta del av vad som är på gång i området.

Ann-Marie Andreasson, och Sandra Lankinen pratar med Poseidons Mats Naversjö.

Ett trettiotal hyresgäster har trotsat aprilvädret och samlats vid Poseidons tält på gården vid Hjalmar Bergmans Gata i Backa Röd. Klockan är fyra på eftermiddagen och det är dags för vårens första gårdsmöte. Kaffe och kakor har dukats upp och under livliga diskussioner luftas både ris och ros. I tältet där utemiljö och fastighet diskuteras står Mats Naversjö som är Poseidons miljövärdssamordnare i Backa. Ett par av hyresgästerna tycker att det behövs ny lekutrustning.

– Jag tycker att det här är jättebra. Det är en chans att vara med och påverka och förändra så det blir bättre här i området, säger hyresgästen Sandra Lankinen.

– Vi ser kontinuerligt över miljön på alla gårdar. Om vi gör en åtgärd på lekplatsen kommer vi först gå ut med en intresseenkät om gårdsmiljön, svarar Mats.

Utvecklingsledaren Carl Blixt ser gårdsmötena som en chans för hyresgäster och Poseidon att lära känna varandra.

Fotograf: Maria Bard

Det är det här som är syftet med gårdsmötena, förklarar Carl Blixt som är utvecklingsledare och trygghetschef i Backa. På mötena kan hyresgäster framföra sina åsikter och funderingar direkt till personalen som arbetar med de specifika frågorna. Förutom tältet där fastigheter och utemiljö diskuteras finns även ett tält för trygghetsfrågor samt ett där Poseidons samarbetspartners är representerade, som till exempel polis, skola och socialförvaltning.

– Gårdsmötena handlar mycket om att bygga tillit. Här kan hyresgäster lära känna oss som fastighetsvärd men också våra samarbetspartners, säger Carl.

Gårdsmötena handlar mycket om att bygga tillit. Här kan hyresgäster lära känna oss som fastighetsvärd men också våra samarbetspartners.

Carl Blixt

Utvecklingsledare, distrikt Backa

Det är också ett tillfälle för Poseidon att återkoppla på synpunkter som tidigare förts fram. Under senhösten hölls till exempel trygghetsvandringar där hyresgäster fick peka ut platser och faktorer som skapar otrygghet i området. Åtgärder som kommer genomföras under 2022 redovisas nu med bilder och text på inplastade lappar.

Sammanlagt kommer det att hållas åtta gårdsmöten under våren. Fyra av dem här i Backa Röd och fyra av dem på centrala Hisingen.

– På gårdsmötena berättar vi också om hur vi går vidare med svaren som vi fått till oss genom hyresgästenkäten. Det är med andra ord ett bra tillfälle att utbyta information, säger Carl.

Jan Andréasson och Siv Fredriksson diskuterar resultatet från den senaste hyresgästenkäten som presenterades på gårdsmötet.

Fotograf: Maria Bard

Hyresgästen Siv Fredriksson var med på trygghetsvandringen i höstas och noterar att en av hennes synpunkter är med bland åtgärderna som fixats.

– På det stora hela trivs jag väldigt bra i området. Jag har bott här i 52 år och kommer aldrig flytta, säger hon.

Kommande gårdsmöten

27 april: Centrala Hisingen – Hyresgäster på Rambergsvägen och Östra Stillestorpsgatan. Vi möts kl. 16 på gården vid Rambergsvägen 17D.

4 maj: Backa – Hyresgäster på Baron Rogers gata. Vi möts kl. 16 på gården till Baron Rogers gata 21 – 28.

11 maj: Centrala Hisingen – Hyresgäster på Parmmätaregatan, Tunnbindaregatan, Myntgatan, Madängsgatan, Hisingsgatan och Jägaregatan. Vi möts kl. 16 på gården till Skäppan.

18 maj: Backa – Hyresgäster på Markurellgatan. Vi möts kl. 16 på gården vid Markurellgatan 22.

1 juni: Centrala Hisingen – Hyresgäster på Östanvindsgatan, Västanvindsgatan och Sockenvägen. Vi möts kl. 16 på grönytan bakom huset på Sockenvägen.