Vi på poseidon

Modern fågelskrämma håller fiskmåsarna borta

Skränande och aggressiva fiskmåsar på Anders Personsgatan ska skrämmas bort med fiffig fågelskrämma och äggplockning.

Daniel Larsson från Anticimex monterar upp en modern fågelskrämma på Anders Perssonsgatan i Gårda.

Hyresgästerna på Anders Personsgatan i Gårda fick problem med skränande och aggressiva fiskmåsar på innergården. Tillsammans med Anticimex har Poseidon tittat på hur man kan hindra fåglarna från att slå sig ner, utan att skada dem och utan att göra för stor inverkan på husens arkitektur.

– Det vanligaste sättet att hantera störande fiskmåsar har varit att plocka bort deras ägg för att göra dem mindre aggressiva. Nu provar vi en kombination där vi både plockar bort äggen men också installerar en fågelskrämma, säger Jimmy Bengtsson, fastighetsingenjör Poseidon distrikt Öster.

Visar det sig ge ett bra resultat så kommer vi se över möjligheten att installera det även på andra byggnader med liknande problem.

Jimmy Bengtsson

Fastighetsingenjör, Poseidon distrikt Öster

På Anders Persongatan har det installerats en speciell fågelskrämma på taket. Den färgglada, pyramidformade fågelskrämman är vinddriven och fångar upp solens UV-strålar för att sedan reflektera dem i samma ljusspektra som fjäderdräkten hos en rovfågel. Fiskmåsarna blir då skrämda och väljer att söka sig till andra platser. Detta kan reducera fåglarnas närvaro med upp till 80 procent.

– En sådan här fågelskrämma i kombination med att vi plockar bort deras ägg ska över tid göra att fiskmåsarna väljer att bosätta sig någon annanstans och bli mindre aggressiva, säger Daniel Larsson på Anticimex.

Jimmy och hans kollegor hoppas på att metoden blir framgångsrik.

– Visar det sig ge ett bra resultat så kommer vi se över möjligheten att installera det även på andra byggnader med liknande problem.