På gång

På gång i ditt bostadsområde

Poseidon jobbar hela tiden för att förbättra och underhålla din boendemiljö och våra fastigheter. Här är några av de åtgärder som görs just nu eller planeras inom kort i ditt område!

Kortedala

Brittsommargatan 1, 3 och 5 – relining
Nu har turen kommit till att renovera stammarna (avloppsrören) i höghusen på Brittsommargatan. Arbetet beräknas starta vecka 44 och vara klart i januari-februari 2022. Först ut är Brittsommargatan 5. Därefter kommer turen till nr 3 och till sist nr 1. Vi håller dig som hyresgäst uppdaterad vad som pågår löpande.

Brittsommargatan 1, 3 och 5 – nya miljöhus
Äntligen kan arbetet med nya miljöhus vid höghusen på Brittsommargatan komma igång. Beräknas starta i slutet på oktober och vara färdigt i januari.

Decembergatan 2-22
På Decembergatan 2-22 ska taket bytas. I oktober sätts ställningar upp och hela arbetet beräknas vara färdigt i slutet på december.

Decembergatan 68-76
Arbete med balkonger på Decembergatan 68-76 pågår. Några balkonger har inspekterats v 36 och nu börjar renovering av de balkonger som är i behov av det.

Allhelgonagatan 1
Dränering ska göras vid nr 1 runt hörnet och ut mot flaggstången. Planeras att utföras under hösten och ska inte påverka framkomligheten alls.

Adventsparken – Julaftonsgatan m fl gator
Digitala nycklar och lås sätts in i allmänna utrymmen under hösten för att öka tryggheten.

Timgatan 1
Staketet vid parkeringen ska bytas ut. Arbetet startar i höst.

 

Kviberg

Nya Kvibergshuset
Andra etappen av nybygget på Beväringsgatan 1 är färdigt och nästa omgång hyresgäster flyttar in  i slutet på oktober.

Gamlestaden

Brahegatan 9
Vi byter ut dörrarna till entrén och sätter upp ett bättre tak. Miljörum där grovsoporna finns kommer att bli större och man kommer få en bättre ingång till soprummet. Sopnedkasten ska stängas, så allt skall lämnas i soprummet. Arbetet påbörjas under hösten och beräknas vara klart innan årets slut.

Parkeringsdäcket Brahegatan
På översta våningen kommer brunnar att lagas och trasiga rör ses över. Påbörjas under hösten.

Gamlestadsvägen 19
Relining ska göras av rören i huset. Men först av allt skall rören filmas för att undersöka statusen. Filmningen påbörjas i november och reliningen kommer igång 2022.

Kvarteret Rödspottan
Ventilationskontroll pågår (s k OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll) i fastigheten.

Banérsgatan 12
Hyresgäster i den renoverade fastigheten på Banérsgatan 12 flyttar in i oktober.

Barnrikehusen
Renovering av fönster, takbyte  med mera som tidigare informerats om är uppskjutet just nu med anledning av att upphandlingen är överklagad. Vi återkommer med mer information inom kort.

Utemiljö

Under hösten och vintern kommer vi utöver den vardagliga skötseln av utemiljön, jobba med komplettering av planteringar samt naturmarksarbete.