På gång

På gång i ditt bostadsområde

Poseidon jobbar hela tiden för att förbättra och underhålla din boendemiljö och våra fastigheter. Här är några av de åtgärder som görs just nu eller planeras inom kort i ditt område!

Under hösten beskärs det buskage och träd för att få mindre otrygga områden.

Olskroken

Trygghetsarbete
Under hösten fortsätter vi att arbeta med att bygga bort otrygga platser vid uppgångar och andra platser som är mörka och undanskymda. Det gör vi genom att beskära buskage och träd, byta ut belysningsarmaturer och komplettera med fler belysningspunkter för att få mindre mörka partier. Vi fortsätter också vårt nära samarbete med Störningsjouren, Polisen och vaktbolag för att öka tryggheten i området.

Lokalanpassning
Lokalanpassning av Folktandvården på Redbergsvägen 2 har påbörjats. Tillsammans med Folktandvården skapar vi fler behandlingsrum vilket gör att de kan ta emot fler patienter. Arbetet beräknas bli klart till årsskiftet.

Ventilationsaggregat
Byte av ventilationsaggregat på Olskroksgatan 4-18 beräknas pågå fram till sommaren 2022. Arbetet förväntas inte påverka ventilationen, utan den ska fungera som vanligt i lägenheterna.

Bagaregården

Fasadarbeten har påbörjats på Kungahuset, Falkgatan. Fasadplank har setts över och bytts ut och målningsarbetet är påbörjat. Även fönsterarbeten, där trasiga karmar och bågar repareras, skrapas och målas, har påbörjats. Arbetet beräknas pågå till slutet av november.

Kallebäck

Fönsterbytet på Omvägen skjuts upp till början av nästa år. Därefter kommer vi att fortsätta med fönsterbyte på Omvägen 11 och 15 samt Kallebäcksvägen 6.