Tillsammans

Skoj för hela familjen

Gympa, dans, matlagning eller kurser – genom projektet Skola som arena får barn möjlighet till en mer aktiv fritid. Vi hälsade på under ett pass på Landamäreskolan, där förskolebarn och deras föräldrar rör på sig tillsammans.

Några av familjerna som deltog i aktiviteten på Landamäreskolan när vi kom på besök.

Fotograf: Maria Bard

Kom alla mina små kycklingar! ropar aktivitetsledaren Kim Sidefalk från ena sidan av gympasalen till barn och föräldrar som står på den andra sidan. I mitten väntar vargarna på att kycklingarna ska våga sig över.

– Jag är jättehungrig! utbrister Rayen Beji, 6 år, som är en av vargarna.

Det är onsdag eftermiddag vilket betyder att barn som går i förskoleklass på Landamäreskolan i Länsmansgården har fysisk aktivitet tillsammans med sina föräldrar. Varje onsdag brukar ett 30-tal deltagare dyka upp.

Aktivitetsledaren Kim Sidefalk tycker det är viktigt att få med sig föräldrarna.

Fotograf: Maria Bard

– Intresset är jättestort, berättar Kim som är anställd av RF-SISU Idrottsutbildarna.

– Jag tycker att det är viktigt att försöka få med föräldrarna, i början satt flera av dem mest och väntade på läktaren. För många barn är det inte så ofta de gör någon aktivitet tillsammans med sin familj, fortsätter Kim.

Poseidon är en av flera som stöttar Skola som arena – ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad, näringsliv och föreningar, där skolans lokaler används för att skapa en mötesplats efter skoltid. Det övergripande syftet är att skapa en aktiv fritid för barn och att jämna ut skillnader mellan olika stadsdelar. Utbudet av föreningsliv kan skilja sig mycket i olika delar av staden.

Linn Helenesdotter, processledare för Skola som arena, vill få fler flickor att vara med på aktiviteterna.

Fotograf: Maria Bard

– Ett av våra mål är att nå flickor. De får ofta ta ett stort ansvar för småsyskon och andra sysslor i hemmet. Därför ligger flertalet av aktiviteterna direkt efter skoltid – vi fångar upp fler om de inte hinner gå hem, berättar Linn Helenesdotter, som är processledare för Skola som arena.

I dagsläget finns Skola som arena på en rad skolor runt om i Göteborg. På Landamäreskolan har aktiviteterna pågått under hösten, och på Hisingen ingår även Svartedalsskolan och Ryaskolan är snart är igång. Exempel på aktiviteter som erbjuds är föräldrautbildningar om kost och hälsa samt olika typer av fysisk aktivitet som föreningar håller i. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta är allt kostnadsfritt.

– Det är barnens önskningar och behov som styr vilka aktiviteter det blir, inom rimliga gränser så klart. På Landamäreskolan har de önskat sig allt från en kram till rymdresor, säger Linn.

Goran och sonen Sahadyad gillar att kunna röra på sig tillsammans.

Fotograf: Maria Bard

Goran Amin är en av föräldrarna som är med på eftermiddagens familjeaktivitet tillsammans med sin son Sahadyad. Eftersom föräldrarna ska hinna hem från jobbet läggs just dessa aktiviteter lite senare på eftermiddagen.

– Min son tycker att det är jättekul. Han börjar fråga mig om när vi ska gå två timmar innan det börjar! Det är viktigt att barnen får röra på sig. Det här är mycket bättre än att de sitter framför sin skärm, säger Goran.

Om Skola som arena

På Svartedalsskolan och Landamäreskolan i Biskopsgården samarbetar flera aktörer tillsammans, bland annat Poseidon,  för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Läs mer om Skola som arena i Biskopsgården.

Är du sugen på att vara med på någon aktivitet?  Information kommer bland annat i Biskopsgårdens invånarguider.