Vi på poseidon

”Tyck till om ditt boende!”

Vår årliga hyresgästenkät är ute och i år satsar vi dessutom på extra enkäter med frågor om klimatsmart boende och trygghet i bostadsområdet. Linda Thorsson, kommunikationschef på Poseidon:

Linda Thorsson hoppas att många tar tillfälle i akt och tycker till om sitt boende.

Hur ser upplägget med hyresgästenkäten ut i år?
Den årliga hyresgästenkäten skickades ut till hälften av hushållen i slutet av september. Först via sms och mejl och därefter med post till dem som inte svarat digitalt. Sista dagen att svara på enkäten är den 8 november.

Men även övriga hyresgäster har fått en enkät i år?
Ja, till de hushåll som inte får den årliga hyresgästenkäten i år, har vi skickat ut en annan enkät, där vi vill veta hur våra hyresgäster ser på sina förutsättningar att leva klimatsmart.

Till hyresgäster i våra utvecklingsområden (Lövgärdet, Hjällbo, Frölunda torg, Backa och Biskopsgården) ställer vi även frågor kring trygghet och social hållbarhet. De här enkäterna har bara gått ut digitalt till hyresgäster som registrerat sin mailadress på Mina sidor. Sista svarsdatum är den 27 oktober.

För att se att våra insatser gör nytta så behöver vi mäta vad våra hyresgäster tycker.

Linda Thorsson

Kommunikationschef, Poseidon

Varför gör man en enkät kring dessa frågor?
Vi satsar mycket på att göra vårt boende och våra bostadsområden klimatsmarta och trygga. Vi har dessutom målsättningen att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i Göteborg till 2025. För att se att våra insatser gör nytta så behöver vi mäta vad våra hyresgäster tycker.

Varför ska man som hyresgäst svara på enkäterna?
Oavsett vilken enkät som landar hemma hos dig är dina svar värdefulla för oss och lägger grunden för vad vi prioriterar i framtiden. Vi läser alla kommentarer i undersökningen och återkopplar om vad vi gör med resultaten i just ditt område.

Vi hoppas att så många som möjligt vill ta en stund och dela sina tankar med oss. Hur trivs du där du bor? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på i framtiden? Så passa på att tycka till!