Vi på poseidon

”Vi ser att det vi satsar på ger resultat”

Årets hyresgästenkät är avslutad och resultaten visar att ni är mer nöjda med Poseidon vad gäller vår service, ”rent och snyggt” samt trygghet.

Poseidons vd Lena Molund Tunborn

– Stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten – i år var det rekordmånga! Nu arbetar vi för fullt med att se hur resultaten ser ut för våra bostadsområden och fastigheter, analysera vad som behöver göras och hur vi kan bli en ännu bättre hyresvärd, säger Lena Molund Tunborn, vd för Poseidon.

I hyresgästenkäten har serviceindex, där vi mäter bemötande, trygghet och ”rent och snyggt” gått upp jämfört med förra året och landar på 78 procent.

– I år ökar serviceindex mest i de distrikt som tidigare haft lägst betyg. Med de resultaten är vi verkligen med och bidrar till att Göteborg blir en mer sammanhållen stad, där alla kan växa upp och leva på lika villkor, säger Lena.

I år ökar serviceindex mest i de distrikt som tidigare haft lägst betyg. Med de resultaten är vi verkligen med och bidrar till att Göteborg blir en mer sammanhållen stad.

Lena Molund Tunborn

vd för Poseidon

Under året har vi bland annat öppnat våra sju distriktskontor för besök och kört städning i egen regi med hyresgäster i Hjällbo.

– Betygen för våra besökstider och städningen i trapphus i Hjällbo har gått upp under året. Vi ser att det vi satsar på ger resultat.

Det området inom serviceindex som inte gått framåt i år är ”Hjälp när det behövs” som backar med 0,9 procent.

– Vi vet vad vi behöver göra för att bli ännu bättre. Att etablera en central kundservice för alla Poseidons hyresgäster och göra det lättare att nå oss är ett viktigt steg som vi kommer ta nästa år.

Hyresgästenkäten skickas ut till hälften av våra hyresgäster varje år – har du inte fått den i år är det din tur nästa år. I nästa nyhetsbrev tittar vi närmare på resultaten för just ditt område.

Några av resultaten från Poseidons hyresgästenkät 2022

  • 88,0 procent trivs i sin lägenhet (86,7 procent 2021)
  • 89,1 procent är nöjda med bemötandet från Poseidon vid senaste kontakten (88,9 procent 2021)
  • Den personliga tryggheten i området kvällar och nätter ökar med 2,1 procentenheter till 74,0 procent.
  • 85,3 procent upplever att trapphuset är en trygg plats (84 procent 2021)
  • 78,0 procent är nöjda med sophanteringen i sitt hus, en ökning med 2,9 procentenheter från 2021.
  • 86,8 procent ät nöjda med utformningen av gård och närmiljö (85,9 procent 2021)