Tillsammans

”Vi vill öka glädjen i vårt hus!”

En gårdsförening som vill skapa trygghet, bygga broar och öka glädjen. Det är ambitionen för nystartade TRYGG på Beväringsgatan. Lisbeth Pipping berättar mer.

Lisbeth Pipping vill ska trygghet och gemenskap mellan grannarna på Beväringsgsatan.

Gårdsföreningen TRYGG (Tryggt-Roligt-Yngre-Gamla-Gemenskap) startade egentligen upp precis före pandemin bröt ut, men det är först nu som de kunnat komma igång ordentligt.

– Vi vill framförallt jobba med trygghet i och runt huset här på Beväringsgatan. Det ligger ju mycket i det begreppet – kan vara allt från att delta i trygghetsvandringar till att anordna stickkafé och hjälpa barnen i huset med läxor, berättar hyresgästen Lisbeth Pipping som är engagerad i gårdsföreningen.

Vi vill öka glädjen i vårt hus och bygga broar mellan yngre och äldre!

Lisbeth Pipping

Hyresgäst

Nu planeras det för fullt för en läxhjälp och öppet hus. Det man hunnit med hittills är att plocka skräp och fika i samband med det.

– Vi vill öka glädjen i vårt hus och bygga broar mellan yngre och äldre. Det är vårt mål med TRYGG och vi välkomnar gärna fler medlemmar! säger Lisbeth.

Trygghetsarbete Beväringsgatan

Poseidon samarbetar med både den lokala hyresgästföreningen och gårdsföreningar för att öka tryggheten på Beväringsgatan. Vi tittar även på att införa trapphusvärdar i området.

Kontakta Lisbeth på lisbeth@pipping.se om du är intresserad av att vara med i gårdsföreningen TRYGG!